Temel İlk Yardım Bilgisi

Temel İlk Yardım Bilgisi

Programı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan yönetmelikler oluşturmaktadır. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sürücü belgesi sınıfına göre belirtilen eğitim düzeyi ve yaş seviyesidir. Program süresi toplamda 8 saattir. Bu program ile kursiyerlerin;

1.Temel ilk yardım kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,

2.Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesini yapmaları,

3.Temel yaşam desteği uygulamalarını yapma becerisi kazanmaları,

4.Solunum yolu tıkanmaları ve uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,

5.Kanamalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları yapmaları,

6.Yaralar ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,

7.Kırık, çıkık ve burkulmalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları            ,

8.Bilinç bozukluklarında kurallarına uygun ilk yardım yapmaları,

9.Taşıma teknikleri kurallarını uygun olarak uygulamaları beklenmektedir.

Programın Uygulamasıyla İlgili Bilgiler

 1. Öğrenme öğretme sürecinde; gösteri (demonstrasyon), gösterip-yatırma, soru cevap, tartışma, örnek olay, grupla çalışma, anlatım, gezi gözlem, beyin fırtınası, benzetim (simülasyon) vb. yöntem ve teknikler kullanılarak uygulamalar yaptırılmaktadır. Konular işlenirken teorik bilgi ile birlikte uygulaması da yaptırılmalıdır.
 2. Öğrenme öğretme sürecinde kursiyerlerden dönütler alınarak, gerekli düzeltmeler yapılmalı, konuların tam öğrenilmesi sağlanmalıdır.
 3. Konular işlenirken uygulama gerektiren konular manken (gerekirse canlı model) üzerinde gösterilerek yaptırılmalıdır.

Program İçeriği

Temel İlkeler

 1. İlk Yardımın Temel Uygulamaları
 • İlk Yardım ile İlgili Kavramlar

- İlk Yardım

- Acil Tedavi

- İlk Yardım ile Acil Tedavi Arasındaki Farklar

- İlk Yardımın Amaçları

- İlk Yardımın Temel Uygulamaları

- 112’nin Aranmasında Dikkat Edilecekler

- İlk Yardımcının Müdahale ile İlgili Yapması Gerekenler

- İlk Yardımcı ve Özellikleri

- Hayat Kurtarma Zinciri

 1. Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

- İnsan Vücudu ve İşleyişi

- Hasta/Yaralı Değerlendirilmesinin Amacı

- Hasta/Yaralıların İlk Değerlendirilme Aşamaları

- Hasta/Yaralıların İkinci Değerlendirilme Aşamaları

- Olay Yeri Değerlendirilmesi

- Olay Yeri Değerlendirilmesinde Yapılacaklar

 1. Temel Yaşam Desteği

- Temel Yaşam Desteği

- Solunum ve Kalp Durması

- Hava Yolunu Açmak için Baş Geri- Çene Yukarı Pozisyonu Verilmesi

- Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

- Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

- Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

- Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım

- Solunum Yolu Tıkanıklığı

- Tıkanma Çeşitleri ve Belirtileri

- Kısmi Tıkanma

- Kısmi Tıkanıklığı Olan Kişilerde İlk Yardım

- Tam Tıkanma

 1. Bilinci Açık Kişilerde Heimlich Manevrası
 2. Bebeklerde Heimlich Manevrası

 

 1. Kanamalar ve Yaralanmalar

1- Kanamalar

- Tanımı

 1. Kanama Çeşitleri

- Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar

- Kanayan Damarın Özelliğine Göre Kanamalar

- Vücutta Baskı Uygulanacak Noktalar

 1. Dış Kanamalarda İlk Yardım

- Boğucu Sargı (Turnike) Uygulanan Durumlar

- Boğucu Sargı Uygulamasında Dikkat Edilecekler

- Turnike (Boğucu Sargı) Uygulama

 1. İç Kanamalarda İlk Yardım
 2. Şok

- Şok Nedenleri

- Şok Çeşitleri

- Şok Belirtileri

- Şokta İlk Yardım

- Şok Pozisyonu

 1. Diğer Kanamalarda İlk Yardım

- Burun Kanamalarında İlk Yardım

- Kulak Kanamalarında İlk Yardım

- Kanamalarda Bandaj Uygulamaları

 1. Yara ve Yara Çeşitleri
 2. Yara Çeşitleri

- Sıyrık Yara

- Kesik Yara

- Ezik Yara

- Delici Yara

- Parçalı Yara

- Enfekte Yara

 1. Ciddi Yaralar
 2. Yaralanmalarda İlk Yardım
 3. Baş ve Omurga Yaralanmaları

- Baş ve Omurga Yaralanma Çeşitleri

 1. Saçlı Deri Yaralanmaları
 2. Kafatası Kırıkları

III. Yüz Yaralanmaları

 1. Omurga (Bel Kemiği) Yaralanmaları

- Baş ve Omurga Yaralanma Nedenleri

- Baş ve Omurga Yaralanmalarının Belirtileri

- Baş ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım

- Delici Göğüs Yaralanmaları

- Delici Göğüs Yaralanmalarının Belirtileri

- Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım

 1. Delici Karın Yaralanmaları

- Delici Karın Yaralanmalarının Belirtileri

- Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım

 1. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 2. Kırık ve Çeşitleri

- Kırık Nedir?

- Kaç Çeşit Kırık Vardır?

- Kırık Belirtileri

- Kırığın Oluşturabileceği Olumsuz Durumlar

- Kırıklarda İlk Yardım

 1. Çıkık

- Çıkık Belirtileri

- Çıkıklarda İlk Yardım

 1. Burkulma

- Burkulma Belirtileri

- Burkulmalarda İlk Yardım

- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?

--Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-Tespit Yöntemleri

 1. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

- Bilinç Bozukluğunun Nedenleri ve Belirtileri

- Bilinç Bozukluğunda İlk Yardım

- Koma Pozisyonu (Yarı Yüzü Koyun-Yan Pozisyonu)

- Havale Ve Nedenleri

- Ateşli Havalede İlk Yardım

- Sara Krizi ve Belirtileri

- Sara Krizinde İlk Yardım

- Kan Şekeri Düşüklüğü

- Kan Şekerinin Düşme Nedenleri ve Düşme Şekline Göre Belirtileri

- Kan Şekeri Düşüklüğünde (Hipoglisemi) İlk Yardım

- Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri ve Belirtileri

- Göğüs Ağrılarında İlk Yardım

 1. Taşımalar
 2. Taşımalarda Genel Kurallar
 3. Acil Taşıma Teknikleri

- Hasta veya Yaralıyı Sürükleme Yöntemleri

- Araç İçindeki Hasta veya Yaralıyı Çıkarma (Rentek Manevrası)

- İtfaiyeci Yöntemi İle Omuzda Taşıma

Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Bilgiler

Ölçme ve değerlendirme ; Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

 

Program İçerisinde Kullanılacak Öğretim Araçları

 1. Projeksiyon, bilgisayar, televizyon, video CD çalar (eğitim CD’leri)
 2. Yetişkin CPR eğitim mankeni,
 3. Çocuk CPR eğitim mankeni,
 4. Bebek CPR eğitim mankeni,
 5. İlk yardım ile ilgili resimler, panolar, anatomik afişler ve eğitim levhaları,
 6. İlk yardım malzemeleri
 • Sargı Bezi                                                       20 Adet
 • Üçgen Sargı 20 Adet
 • Makas 1 Adet
 • Flaster 2 Adet
 • Çengelli İğne 20 Adet
 • Atel (40x10 cm, 30x10 cm, 20x10 cm, 70x10 cm) 4 Adet
 • Battaniye 5 Adet
 • Çarşaf 5 Adet
 • Yastık 5 Adet
 • Elastik Bandaj (2.5, 5, 7, 10 cm) 20 Adet
 • Gazete 10 Adet
 • Sert Karton Parçaları 10 Adet